หน้าแรก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow กรมทางหลวง จัดงานตลาดนัดความรู้ครั้งที่3 "นิทรรศการร้อยความรู้ 99 สู่ 100 ปี กรมทางหลวง"
แขวงการทางนครพนม
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
พันธกิจ วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อ-สอบถาม
facebook
สายทางในความรับผิดชอบ
หน่วยงานในสังกัด
งานสารบรรณ
งานพัสดุและสัญญา
งานการเงินและบัญชี
งานสารสนเทศ
งานปรับซ่อม
งานวางแผน
งานบำรุงทางและภูมิทัศน์
งานอำนวยความปลอดภัย
หมวดทางหลวงนครพนม
หมวดทางหลวงท่าอุเทน
หมวดทางหลวงศรีสงคราม
หมวดทางหลวงปลาปาก
หมวดทางหลวงนาแก
ด่านสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คำม่วน)
ข่าว/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
Link เพื่อนบ้าน
กรมทางหลวง
สำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2
แขวงทางหลวงหนองคาย
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
อื่นๆ
Home

Herzlich Willkommen - Besucher
 
กรมทางหลวง จัดงานตลาดนัดความรู้ครั้งที่3 "นิทรรศการร้อยความรู้ 99 สู่ 100 ปี กรมทางหลวง" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
13 ก.ย. 2011 10:20น.

                    Image
                     
                      กรมทางหลวง จัดงานตลาดนัดความรู้ครั้งที่3 ใช้ชื่อ"นิทรรศการร้อยความรู้ 99 สู่ 100 ปี กรมทางหลวง" ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2554 ณ กรมทางหลวง กรุงเทพฯ

               นายชาตรี นิลผาย ผู้อำนวยการแขวงการทางนครพนม เล็งเห็นว่ากิจกรรมครั้งนี้มีความน่าสนใจอย่างยิ่งและ เป็นการเพิ่มองค์ความรู้พัฒนาความรู้ความสามารถแก่ข้าราชการในสังกัด จึงมอบหมายให้ นายพัฒนา คนซื่อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม เป็นผู้นำพร้อมคณะซึ่งประกอบด้วย

1.นายสุรศักดิ์  แพงวงษ์  หัวหน้าหมวดการทางนครพนม
2.นายสุรชัย  พิทักษ์ศฤงคาร  หัวหน้าหมวดการทางท่าอุเทน
3.นายชัยพฤกษ์  ยาวิศิษฏ์  งานจราจรสงเคราะห์
4.นายปุญญพัฒน์  ปัญญญชนวัฒน์  งานแผนงาน

บรรยากาศของงานประกอบไปด้วย
-นิทรรศการงาน KM จากหน่วยงานในสังกัด กรมทางหลวง และภาคเอกชน
-พิธีมอบพระพุทธรูป ประจำกรมทางหลวง พระพุทธมงคลวิถีมหาธนโสตถีอภิวาทน์ให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง
-กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏบัติ (COP) งานสีตีเส้น

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


คู่มือสำหรับประชาชน
ขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมฯ
10 คู่มือสำนักงานทางหลวงที่3
สำนักงาน ก.พ.ร.
สะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 3
ประวัติและความเป็นมาของโครงการ
สรุปความก้าวหน้าแผนงาน (27ช่อง)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเดินทาง แขวงการทางนครพนม
โพลล์
คุณมีความพึงพอใจในการใช้ทางหลวงแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดนครพนมมากน้อยแค่ไหน
  
การขออนุญาตดำเนินการต่างๆ
ทางเชื่อมเข้า-ออกทางหลวง
ติดตั้งป้ายริมทางหลวง
ปลูกสร้างอาคารริมทางหลวง
วางหรือเชื่อมท่อระบายน้ำ
ขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาต
คู่มือเดินทาง
สอบถามระยะทาง